Design & Build

  • Thiết kế dự án
  • Thi công xây lắp
  • Sửa chữa và bảo trì

Thư Viện Dự Án đang phát triển hệ thống công ty thiết kế và xây lắp phục vụ cho các dự án đầu tư của tổng công ty.

TVDA-D&B sẽ là nơi các nhân tài kiến trúc sư – kĩ sư – công nhân lành nghề tỏa sáng với năng lực và kiến thức của mình, bởi họ được làm việc trong môi trường năng động – cởi mở và tinh thần cống hiến, trong khi được đãi ngộ với mức lương xứng đáng.