Tư vấn pháp lý nhà đất

  • Tư vấn thừa kế di chúc
  • Tư vấn thủ tục cấp giấy chứng nhận
  • Tư vấn tranh chấp giải quyết đất đai

Thư Viện Dự Án hiện đang phát triển công ty tư vấn pháp lý bất động sản TVDA-Laws: 

Bằng khát vọng tiên phong cùng chiến lược phát triển bền vững, TVDA-Laws phấn đấu trở thành một trong những công ty tư vấn pháp lý uy tín hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản, thương mại, lao động, cũng như thừa kế, hôn nhân gia đình….Trên cơ sở đó, chúng tôi sẽ không ngừng tạo dựng uy tín cũng như vị thế của mình trong khu vực và trên thế giới.

TVDA-Laws tạo dựng và thúc đẩy những thay đổi tích cực trong hoạt động đầu tư, quản lý, kinh doanh của doanh nghiệp, kiểm soát và hạn chế các rủi ro tối đa về mặt pháp lý, trợ giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả đầu tư, sản xuất kinh doanh và tăng cường năng lực cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế thông qua việc cung cấp các giải pháp tư vấn pháp luật chuyên sâu, phương án quản lý và đầu tư chuyên nghiệp, toàn diện và đạt hiệu quả nhất.

Bên cạnh đó, TVDA-Laws hướng tới mục tiêu xây dựng một tổ chức tư vấn luật mang định hướng phát triển chuyên nghiệp tại Việt Nam nhằm bảo vệ và tối đa hóa lợi ích cho các khách hàng cá nhân trong và ngoài nước thông qua việc cung cấp những dịch vụ pháp lý, giải pháp đạt chất lượng cao.